Opis

Widoczne gdy wszystkie cząstki aluminium mają tendencję do przesuwania się w jedną stronę. Występuje najczęściej na powierzchniach pionowych, gdzie masa aluminium przesuwa się w nałożonej powłoce.

Przyczyna

 1. Nakładanie zbyt grubej warstwy.
 2. Złe rozcieńczenie.
 3. Niewłaściwe ustawienie pistoletu i technika lakierowania.
 4. Niewystarczający czas odparowania między warstwami.
   

Zapobieganie

 1. Nie nakładać w grubych i mokrych warstwach.
 2. Stosuj zalecane proporcje rozcieńczania.
 3. Stosuj rekomendowane techniki natryskiwania, tj. Trzymaj pistolet pod kątem prostym 15-20 cm od elementu ze stałą prędkością przesuwu pistoletu na całej powierzchni.
 4. Odczekaj zalecane czasy odparowania między warstwami.
   

Usuwanie

Jeśli już wystąpiły nierównomierne przesunięcia ziarna, przeszlifować drobnym papierem i polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: