Opis

Powierzchnia powłoki falująca, nierówna, podobna w wyglądzie do skórki pomarańczy.

Przyczyna

Słabe rozpłynięcie cząsteczek lakieru na powierzchni. Może być spowodowane przez:

 1. Słabą technikę natrysku, niewłaściwe ciśnienie powietrza, niewłaściwie dobraną dyszę.
 2. Zbyt cienką lub grubą warstwę.
 3. Złą lepkość, niewłaściwy rozcieńczalnik.
 4. Niedostateczny czas odparowania pomiędzy warstwami, nadmuch zimnym powietrzem dla przyśpieszenia schnięcia.
 5. Niewłaściwą temperaturę otoczenia lub powierzchni.
 6. Niedostateczne wymieszanie lakieru.

 

Zapobieganie

 1. Użyć właściwej techniki natrysku i upewnić się, że sprzęt jest poprawnie ustawiony.
 2. Nakładać lakier równomiernymi warstwami.
 3. Upewnić się, że lakier jest właściwie wymieszany, używać tylko zalecanego rozcieńczalnika.
 4. Pozwolić na odpowiednie odparowanie pomiędzy warstwami.
 5. Natryskiwać w odpowiednim przedziale temperatur i zapewnić właściwą wentylację.

 

Usuwanie

Wymatować skórkę pomarańczy, następnie wypolerować. Gdy wada jest zbyt duża, należy ponownie polakierować element.

← Back

Share

Other Defects: