Opis - Mleczna, biaława mgła powstała na powierzchni powłoki lakierniczej.

 

Przyczyna - Wilgoć kondensująca się na i uwięziona w mokrej warstwie lakieru. Może być spowodowana przez:

  • Natrysk w chłodnych warunkach i/lub przy dużej wilgotności.
  • Użycie rozcieńczalnika zbyt szybkiego lub złej jakości.
  • Zbyt wysokie cienienie natrysku i/lub nieodpowiednie ustawienia pistoletu.
  • Nadmuchiwanie sprężonego powietrza na mokrą powłokę dla przyśpieszenia odparowania.
  • Przeciągi w lakierni albo niedostateczne ogrzewanie i/lub ruch powietrza.
  •  Różnica między temperaturą produktu a temperaturą lakierowanego elementu.

Zapobieganie

  • Jeżeli to możliwe, unikać aplikacji produktów podczas chłodu i w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Jeżeli nie da się tego uniknąć, należy użyć wolnego rozcieńczalnika.
  • Nie aplikować produktów przy wilgotności powietrza przekraczającej 80%.
  • Pozwolić na naturalne odparowanie powłoki.
  • Upewnić się, że lakiernia jest odpowiednio ogrzewana i wentylowana.

Usuwanie - Wada o słabym nasileniu może być usunięta przez wymatowanie i polerowanie, po utwardzeniu powłoki lakierniczej. W przypadkach cięższych zeszlifować powierzchnie i polakierować ponownie, używając wolnego rozcieńczalnika.

UWAGA: plamienie warstwy koloru może oznaczać, że warstwy niższe są również wadliwe, ale nie zostało to zauważone z powodu ich matowości. Może to z kolei prowadzić do powstania pęcherzy lub utraty przyczepności pomiędzy warstwami.

← Back

Share

Other Defects: