Opis -Odbarwienie lakieru nawierzchniowego, uwidaczniające się albo w formie okręgu otaczającego naprawiane miejsce, albo, w poważnych przypadkach, widoczne jako całkowita zmiana koloru. Zazwyczaj wada pojawia się w przypadku aplikacji nowej warstwy na istniejącą wcześnie powłokę w kolorze czerwonym lub bordowym.

 

Przyczyna - Absorpcja pigmentu z istniejącej powłoki, rozpuszczona przez rozpuszczalniki z nowej powłoki lakierowej.

Zapobieganie 

  • Wykonaj próbę aplikując nowy lakier na niewielkim obszarze zmatowionej istniejącej oryginalnej powłoce.
  • Zastosuj zalecany izolator, promotor przyczepności.
  • Przed rozpoczęciem procesu właściwej naprawy usuń wszystkie ślady odkurzu.

Usuwanie - Zeszlifować wadliwą powłokę aż do odsłonięcia oryginalnego wykończenia, następnie odizolować zalecanym izolatorem i ponownie aplikować nową warstwę koloru.

← Back

Share

Other Defects: