Opis - nieregularne łaty szorstkiej, odbarwionej, częściowo odchodzącej lub rozpadającej się powłoki, z możliwym spękaniem siatkowym albo pękaniem na powierzchni objętej defektem. Mogą być obecne ślady agresywnej substancji.

Przyczyna - Korozja chemiczna powłoki lakierniczej. Często powodowana przez:

  • Przypadkowe rozlanie substancji agresywnych, takich jak płyn hamulcowy, nadtlenek, kwas z akumulatora.
  • Krople kwaśnego deszczu lub soków roślinnych pozostające na powierzchni.
  • Użycie detergentów na świeżo lakierowanych powierzchniach.

Zapobieganie :

  • Utrzymywać porządek i czystość w warsztacie, zabezpieczać powierzchnie przy pracy z pojazdem
  • Zabezpieczać pojazd podczas przestoju na zewnątrz
  • Uznać używania detergentów na świeżych powłokach
  • Upewnić się, że powłoka lakiernicza jest całkowicie wysuszona

Usuwanie - Lekkie uszkodzenie może być usunięte przez spolerowanie. W przypadku większych uszkodzeń usunąć powłokę do zdrowej warstwy, upewnić się, że wszystkie ślady zanieczyszczeń są wyeliminowane, a następnie polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: