Opis

Małe dziurki lub wgłębienia w kształcie kraterów w powierzchni lakieru,
o średnicy od 0,5 mm do 1 cm. Zwykle większe kratery pojawiają się indywidualnie,
a mniejsze często występują w gęstych skupiskach.
W centrum krateru często widoczne są drobne zanieczyszczenia.

Przyczyna

Różnice w napięciu powierzchniowym lakieru. Najczęstszymi powodami są:

 1. Silikon w otoczeniu lub na powierzchni pod³o¿a (nawet najdrobniejsze
  jego ilości wystarczą by spowodować cofanie).
 2. Zanieczyszczenia innymi czynnikami takimi jak tłuszcz, wyschnięte mydła,
  detergent, odkurz, wosk lub olej z instalacji sprężonego powietrza.
 3. Niezgodne chemicznie składniki produktów.

 

Zapobieganie

 1. Gruntownie usunąć wszystkie silikonowe środki polerskie z powierzchni przeznaczonej
  do lakierowania i unikać ich używania w obrębie warsztatu lakierniczego.
  Przygotować powierzchnię według podanej niżej procedury.
 2. Bardzo dokładnie wyczyścić powierzchnie zmywaczem usuwającym wosk i tłuszcz.
  Nie pozwolić na wyschnięcie zmywacza na powierzchni, wytrzeć pozostałości
  czystą suchą szmatką, używając jej tylko raz. Czyścić powierzchnie przed
  szlifowaniem. Zawsze czyścić większy obszar, ni¿ ten, który ma być szlifowany.
  Usunąć dokładnie pozostałości po szlifowaniu. Powtórzyć procedurę oczyszczania
  zmywaczem przed rozpoczęciem natrysku. Upewnić się, że pistolet i sprzet
  ciśnieniowy jest utrzymywany w dobrym stanie.
 3. Zawsze używać zalecanych materiałów.

 

 

 Usuwanie

Usunąć cały lakier aż do podłoża z powierzchni objętej wada i ponownie polakierować, stosując zalecana procedurę przygotowania.
W wypadkach ekstremalnych może być konieczne użycie antysilikonu. Zawsze zasięgnąć rady producenta lakieru przed użyciem takich dodatków.

 

← Back

Share

Other Defects: