Opis

Uszkodzone i oderwane miejsca powłoki o różnej głębokości i rozmiarach.

Przyczyna

Uszkodzenie zwykle spowodowane wyrzucanymi spod kół kamieniami lub zadrapaniem ostrymi przedmiotami.

 

Zapobieganie

Uszkodzenie powstałe na drodze może być niemożliwe do uniknięcia, ale należy podjąć kroki zmniejszające ryzyko powstania takiego uszkodzenia.

 

Usuwanie

Wyszlifować uszkodzone miejsce, wygładzić krawędzie odprysków, przywrócić
jednakowy poziom i ponownie polakierować. Należy pamiętać o zastosowaniu
odpowiednich podkładów antykorozyjnych i antyodpryskowych
w miejscach podatnych na tego rodzaju uszkodzenia.

 

 

← Back

Share

Other Defects: