Opis - Pęcherze pojawiają się jako napuchnięcia na powierzchni lakieru. Mogą różnić się rozmiarami i gęstością. Grube pęcherze, większe niż 1,5 mm generalnie pojawiają się w grupach, choć mogą się zdarzyć pojedyncze. Drobne pęcherze zwykle mają formę pierścienia o średnicy 0,5 mm, meandrujących linii lub odcisku palca.

 

Przyczyna - Wilgoć lub zanieczyszczenia uwięzione pod lakierem. Może to być spowodowane przez:

  • Niedostateczne oczyszczanie powierzchni, pozostałości wilgoci lub zanieczyszczeń
  • Użycie niezgodnych chemicznie produktów
  • Niedostateczną grubość powłoki prowadząca do wzmożonej przepuszczalności
  • Niedostateczne utwardzenie powłoki i wystawienie jej na działanie wilgoci
  • Woda w instalacji powietrza

Zapobieganie

  • Zabezpieczać powierzchnie pojazdu podczas przestoju na zewnątrz i skrupulatnie czyścić powierzchnie przed aplikacją materiałów lakierniczych
  • Używać tylko zatwierdzonych materiałów wysokiej jakości
  • Stosować właściwy proces natrysku
  • Unikać wystawiania na działanie wilgoci i ekstremalnych zmian temperatury przed pełnym utwardzeniem powłoki
  • Montaż odpowiednich filtrów powietrza

Usuwanie - Ustalić głębokość i przyczynę powstania pęcherza przebijając go igłą i oglądając przez słabe szkło powiększające. Tam gdzie pojawiły się pomiędzy warstwami lakieru, powierzchnia powinna zostać zeszlifowana do zdrowych warstw i odnowiona. W przypadku poważniejszych uszkodzeń lub jeśli pęcherze pojawiły się pomiędzy podkładem i podłożem, należy usunąć całą powłokę do podłoża i polakierować ponownie.

 

← Back

Share

Other Defects: