Opis 

Oglądane gołym okiem wygląda jak utrata połysku, bliższe oględziny

przez słabe szkło powiększające ujawniają obecność gęstej siatki spękań.

Przyczyna

Nadmierne napięcia w powłoce spowodowane przez:

a) Niedostateczne wymieszanie materiałów przed aplikacją, niedostateczne

rozcieńczenie lub niewłaściwy w danych warunkach typ utwardzacza i rozcieńczalnika.

b) Nadmierną grubość warstw, warstwę koloru nałożoną na

niedostatecznie wysuszony podkład.

c) Zmiany temperatur.

 

Zapobieganie

a) Zawsze bardzo dokładnie mieszać lakier i używać właściwej

ilości zalecanego utwardzacza i rozcieńczalnika.

b) Stosować właściwej techniki natrysku.

Pozwolić na wystarczające odparowanie warstw.

c) Przed rozpoczęciem aplikacji upewnić się, że temperatura mieści się

w odpowiednim przedziale.

Usuwanie

Zeszlifować wadliwą powierzchnię do zdrowej warstwy i ponownie polakierować.

 

 

← Back

Share

Other Defects: