Opis

Warzenie się powłoki podczas aplikacji lakieru lub podczas suszenia.

Przyczyna

a) Reakcja niezgodnych chemicznie powłok. Związki lotne z nowej warstwy reagują z warstwą spodnią.

b) Niezachowanie czasów odparowania między warstwami i/lub niewłaściwie przeprowadzone suszenie.

c) Aplikacja zbyt ciężkich warstw.

d) Niestosowanie izolatorów.

 

Zapobieganie


a) Zapewnić zgodność używanych materiałów, dokładnie odizolować podłoże.

b) Zachować czasy odparowania i stosować właściwą technikę suszenia.

c) Aplikować warstwy umiarkowanej grubości.

 

Usuwanie

Wyszlifować uszkodzoną powierzchnię. Odizolować powierzchnię i polakierować ponownie. W ciężkich przypadkach zeszlifować uszkodzone miejsce do podłoża i polakierować ponownie.

 

 

← Back

Share

Other Defects: