Opis

Wykończenie o szorstkiej fakturze bez połysku

Przyczyna

Lakier osiadł na powierzchni w postaci odkurzu.

a) Niewłaściwa lepkość lakieru, użycie niewłaściwego lub złej jakości rozcieńczalnika.

b) Słaba technika natrysku, brudny pistolet, zbyt wysokie ciśnienie sprężonego powietrza, zbyt duża odległość pistoletu od powierzchni podczas natrysku.

c) Aplikacja w przeciągu lub przy zbyt szybkim przepływie powietrza.

 

 

 

Zapobieganie

a) Używać właściwych proporcji zalecanych rozcieńczalników.

b) Stosować właściwą technikę natrysku, upewnić się, że sprzęt jest czysty. Ustawić ciśnienie zgodne z zaleceniami producenta sprzętu (wykonać natrysk próbny). Natryskiwać zachowując właściwą odległość od elementu.

c) Natryskiwać w kabinie lakierniczej, w której ruch powietrza i wentylacja są właściwe.

 

Usuwanie

Wymatować i wypolerować. Jeśli faktura jest zbyt gruba, by w ten sposób usunąć defekt, należy wyszlifować powłokę i polakierować ponownie.

 

 

← Back

Share

Other Defects: