„Jak zaplanować liczbę sprzedanych roboczogodzin w serwisie blacharsko-lakierniczym?”

WEBINAR

Dnia 2 marca o godz.9.00 odbędzie się premierowe szkolenie internetowe, poświęcone planowaniu ilości roboczogodzin w serwisie blacharsko-lakierniczym.

Podczas webinaru będzie można dowiedzieć się między innymi jak:

  • przygotować się do planowania liczby RBH sprzedanych przez blacharnię,
  • zaplanować przychody, marżę, koszty i wynik finansowy,
  • określić potrzebną strukturę zatrudnienia działu,
  • poprawić efektywność produkcyjną pracowników blacharni

Prowadzący szkolenie to Wojciech Kordalewski,konsultant rynku dealerskiego z doświadczeniem w branży dealerskiej, pracujący na różnych stanowiskach w stacjach dealerskich w Polsce i zagranicą.

Serdecznie zapraszamy 

Zapisy :www.dealerszkolenia.pl/webinarPPG