TDS
Document Code Ref Download
Deltron® Podkład 2K 5:1 Koba D838 RLD09V Download
Deltron® HS Podkład antyodpryskowy D821 RLD104V Download
Deltron® Podkład Universel D831 RLD10V Download
Envirobase® Kolory bazowe T4xx RLD125V Download
Delfleet® Lakier bezbarwny F390 RLD127 Download
Delfleet® Podkład grubowypełniający F333 RLD154V Download
Deltron® HS Podkład wypełniający 2K D8022 RLD158V Download
Deltron® Podkład utwardzany UV D8080 D8403 RLD164V Download
Deltron® Podkłady na plastiki D816 D820 D8420 RLD165V Download
Deltron® Antysilikon D899 RLD166V Download
Deltron® Lakier bezbarwny CeramiClear™ D8105 RLD170V Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny - CeramiClear™ D8109 RLD171V Download
Delfleet® UHS Żywica do kolorów jednowarstwowych F3112 RLD172V Download
Delfleet® Żywica do kolorów bazowych F3140 RLD173 Download
Deltron® Podkłady 1K w aerozolu D8416 D8421 D8424 D8426 RLD180V Download
Deltron® Podkłady wypełniające Rapid GreyMatic®, z utwardzaczami MS D8010 D8015 D8017 RLD182V Download
Deltron® Podkład grubowypełniający D8046 RLD183V Download
Szpachle poliestrowe A652 A656 A659 RLD185V Download
Deltron® Dodatki D818 D885 D886 RLD188V Download
Deltron® Dodatki strukturalne D843 D844 RLD189V Download
Deltron® Baza matująca D759 RLD191V Download
Deltron® Podkłady 2K GreyMatic® UHS - Prima D8018 D8019 D8024 RLD193V Download
Deltron® HS Wodorozcieńczalne podkłady epoksydowe D8067 D8069 RLD194V Download
Deltron® Lakier bezbarwny - CeramiClear™, dozowanie z utwardzaczami HS D897 lub D8208 D8122 RLD195V Download
Delfleet® HS Bezchromianowe podkłady epoksydowe F3990 F3991 F3974 RLD197V Download
Delfleet® Chromianowy podkład epoksydowy F3994 RLD198V Download
Proces cieniowania z D8429 i D8730 D8429 D8730 RLD199V Download
Deltron® UHS Progress Kolory jednowarstwowe D60xx RLD200V Download
Delfleet® UHS Przyspieszacz schnięcia F3915 RLD201V Download
Deltron® Konwerter na kolory Engine Bay D8011 RLD203V Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny - Premium D8141 RLD204V Download
Delfleet® Żywica lakieru bezbarwnego F3460 RLD207 Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny - Premium D8137 RLD210V Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny D8130 RLD211V Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny - Ekspresowy D8135 RLD212V Download
Envirobase® High Performance Kolory bazowe T4xx RLD213V Download
Envirobase® High Performance Flokulant T499 RLD214V Download
Deltron® Lakier bezbarwny - Matowy D8113 RLD216V Download
Preparaty do czyszczenia wyposażenia D8423 T497 RLD221V Download
Deltron® Podkłady wypełniające Rapid GreyMatic®, z utwardzaczami HS D8010 D8015 D8017 RLD222V Download
Deltron® Podkład 2K - Prima, z utwardzaczami HS D839 RLD223V Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny - Premium z D8718/D8719 D8141 RLD226V Download
Delfleet® UHS Baza matująca F3119 RLD227V Download
Deltron® HS Podkłady Mokro-na-Mokro D8077 D8078 RLD228V Download
Deltron® HS Podkłady Mokro-na-Mokro, z D8718/D8719 D8077 D8078 RLD228V Download
Deltron® UHS Progress Kolory jednowarstwowe D60xx RLD230V Download
Deltron® Podkłady wypełniające Rapid GreyMatic®, z utwardzaczami HS oraz z D8717/D8718/D8719 D8010 D8015 D8017 RLD231V Download
Delfleet® Podkłady wypełniające F3942 F3943 F3944 F3969 RLD233V Download
Enviorobase® High Performance Wodorozcieńczalny konwerter kolorów na komory silnika T510 RLD234V Download
Deltron® Wypełniający podkład epoksydowy D8095 RLD235V Download
Deltron® Wodorozcieńczalny podkład epoksydowy D8012 RLD239V Download
Deltron® Zmywacze do plastików D846 D8434 RLD241V Download
Wodorozcieńczalna pasta polerska D8407 RLD243V Download
Delfleet® UHS Żywica do kolorów jednowarstwowych - Premium F3113 RLD246V Download
Delfleet® UHS Żywica do kolorów jednowarstwowych - HB F3114 RLD247V Download
Deltron® Podkłady 2K DP4000, z D8238/D8239 D8501 D8505 D8507 RLD249V Download
Deltron® Podkłady 2K GreyMatic® - Prima z D8718/D8719 D8018 D8019 D8024 RLD254V Download
Deltron® UHS Lakier bezbarwny - Premium D8171 RLD259V Download
Deltron® Podkład wytrawiający D8092 RLD261V Download
Deltron® Lakiery bezbarwne - Matowe D8115 D8117 RLD265V Download
Deltron® Podkłady DP3000 Enviro D8511 D8515 D8517 RLD266V Download
Delfleet® HS Bezchromianowe podkłady epoksydowe F4900 F4901 RLD273V Download
Envirobase® High Performance Kolory bazowe z efektem Liquid Metal / Alubeam T4700 RLD276V RLD279V Download
Delfleet® Żywica lakieru UHS, matowa F3111 RLD277V Download
Deltron® Podkłady 2K DP4000, z D8302 D8501 D8505 D8507 RLD282V Download
Deltron® UHS lakier bezbarwny - Premium D8173 RLD284V Download
Deltron® Lakier bezbarwny - CeramiClear™, dozowanie z utwardzaczem UHS D8302 D8122 RLD285V Download
Wodny lakier bezbarwny D8186 RLD286V Download
DELTRON® Progress UHS DG D6xxx kolory o połysku bezpośrednim RLD287V RLD287V Download
Deltron D8011 Konwerter do renowacji komór silnika System Naprawy Komór Silnika RLD288V RLD288V Download
D8135 Ekspresowy Lakier Bezbarwny UHS RLD292V RLD292V Download
Proces aplikacji koncentratu Vivid Red Special Midcoat Concentrate D8199 RLD297V Download
Proces cieniowania z D8430 i D8731 D8430 D8731 RLD299V Download
DELTRON® Podkład DP5000 z utwardzaczami HS D8237 D8238 D8521 D8525 D8527 RLD300V Download
DELTRON® Podkład DP5000 z utwardzaczem UHS D8302 D8521 D8525 D8527 RLD301V Download
Podkład Szybki 2K DP6000 do użycia z Utwardzaczem HS D8237 D8531, D8535, D8537 RLD307V Download
Podkład Szybki 2K DP6000 do użycia z Utwardzaczem HS D8302 D8531, D8535, D8537 RLD308V Download
Podkład Epoksydowy 2K D8595 RLD315V Download
Deltron® Podkład 2K - Prima, z utwardzaczami MS D839 RLD36V Download
D8175 Lakier Bezbarwny UHS Performance Szybki RLD400V RLD400V Download
Lakier Bezbarwny UHS D8131 RLD402V Download
Delfleet® Bezchromianowe podkłady epoksydowe F335 F391 RLD53V Download
Delfleet® Podkłady wypełniające F392 F3976 RLD55V Download
Delfleet® Chromianowy podkład wytrawiający F397 RLD58V Download
Deltron® Zmywacze D837 D845 D846 RLD63V Download
Delfleet® Lakier bezbarwny 2K do aluminium F389 RLD69 Download
Delfleet® Bezchromianowy podkład epoksydowy, do dobarwiania F399 RLD73V Download
Delfleet® Binder poliuretanowy - matowy F342 RLD74V Download
Deltron® Bezbarwny podkład izolujący D854 RLD81V Download
Delfleet® Podkład izolujący, promotor przyczepności F398 RLD94V Download
Delfleet® Du 1001 Lakier Anty-Graffiti F380 RLD95V Download
Delfleet® Dodatek przeciwko pienieniu A696 RLDA696 Download