Rośnie liczba klientek udających się do warsztatów blacharsko-lakierniczych

Zabieranie samochodu do warsztatu w celu serwisu lub naprawy nadal jest czynnością wykonywaną częściej przez mężczyzn niż kobiety. Jednak według głównych stowarzyszeń warsztatów blacharskich, z roku na rok rośnie liczba kobiet, które przyjeżdżają do warsztatu swoim samochodem. W każdym razie, zgodnie z najnowszymi dostępnymi badaniami, kobiety stanowią jedynie od 25 do 30% klientów firm zajmujących się serwisem i naprawą pojazdów.

Wśród najczęstszych przyczyn wyjaśniających ten wzrost klienteli wśród kobiet jest zwiększona obecność tychże na rynku pracy i ich rosnąca siła nabywcza. Ale możemy również znaleźć inne powody, takie jak wysiłki podejmowane przez sektor motoryzacyjny w celu poprawy ich orientacji na klienta.

Aspekty takie jak dbałość czy czystość – zapewnienie odpowiednich wyjaśnień technicznych dotyczących tego, co dzieje się z ich pojazdami lub ogólnego wyglądu urządzeń – dobrze wykonywane przez warsztaty blacharskie, są szczególnie cenione w badaniach satysfakcji przeprowadzonych wśród klientek naprawy sklep.

Według niedawno przeprowadzonego badania prawie cztery na dziesięć kobiet nie odwożą samochodu do warsztatu z powodu nieznajomości potrzeb serwisowych samochodu. A pięć na dziesięć kobiet, z którymi przeprowadzono wywiady w tym samym badaniu, wolało nie zajmować się serwisowaniem pojazdów. Czynność tę zlecały swojemu współmałżonkowi lub ojcu.

Kiedy decydują się na wizytę w warsztacie? Decydującym czynnikiem dla siedmiu na dziesięć kobiet jest data przeglądu sugerowana przez producenta pojazdu. Z tego samego badania wynika, że ​​tylko 30% kobiet decyduje się przywieźć samochód do warsztatu w celu przeprowadzenia serwisu profilaktycznej przed wyruszeniem w dłuższą podróż.

Pomimo wzrostu liczby kobiet, które przyprowadzają swoje samochody do warsztatu, prawie siedem na dziesięć uważa, że ​​świat motoryzacji i jego utrzymanie są nadal bardzo męskie. Ten sam odsetek kobiet zapewnia, że ​​nigdy nie spotkały profesjonalistki pracującej w warsztacie.