Znaczący wzrost liczby patentów związanych z samochodami autonomicznymi

Wprowadzenie pojazdów autonomicznych zmniejszy liczbę wypadków i wpłynie na rynek napraw lakierniczych i blacharskich. Jak szybko pojazdy autonomiczne zagoszczą na naszych drogach?

Poza obecnym wprowadzeniem zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i wymogiem, aby wszystkie samochody sprzedawane w Europie począwszy od 2022 r. zawierały ten system, może być trudno wyobrazić sobie, kiedy „autonomiczne samochody” staną się rzeczywistością. Istnieje wiele niewiadomych do rozwiązania, zarówno technicznych, jak i prawnych. Istnieje jednak wskaźnik inwestycji w B+R+I w branży motoryzacyjnej, który wskazuje na zainteresowanie sektora szybkim rozwojem: liczba patentów związanych z autonomiczną jazdą rośnie z roku na rok.

O ile w 2015 roku liczba patentów związanych z funkcjami samochodów autonomicznych stanowiła 1,3% wszystkich patentów stworzonych w związku z  technologią jazdy, to obecnie odsetek ten wzrósł do 4,7%. Nie ulega wątpliwości, że branża motoryzacyjna jest zainteresowana zaangażowaniem się w tę sferę rynku.

Jak wynika z niedawnego badania Rolanda Bergera, zmiana nastawienia w wielu krajach do samochodów autonomicznych, poprzez uchwalenie przepisów mających na celu stymulowanie ich rozwoju, przyczynia się do rozwoju technologii jazdy autonomicznej. O ile w 2017 roku tylko trzy kraje (Stany Zjednoczone, Singapur i Holandia) pracowały nad przepisami pozwalającymi na homologację pojazdów autonomicznych, to teraz jest ich osiem, dodając do listy Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Japonię i Rosję.

Oprócz regulacji prawnych w tych ośmiu krajach, rozwój pojazdów autonomicznych jest napędzany innym zjawiskiem: otwarciem dróg jazd próbnych. O ile w 2017 roku tylko Stany Zjednoczone i Korea Południowa miały więcej niż dziesięć dróg publicznych otwartych dla jazdy testowej samochodami autonomicznymi, to obecnie jest dziesięć krajów, które oferują więcej niż dziesięć dróg publicznych do jazdy próbnej.

Wydaje się więc, że rozwój i pojawienie się samochodów autonomicznych na naszych drogach jest nieunikniony w kolejnych dekadach.