Opis 

Zmiana koloru w lakierach metalicznych w postaci jaśniejszych
i ciemniejszych łat, często pokazujących kierunek prowadzenia pistoletu.

Przyczyna

Nierównej grubości warstwa natryskiwanej bazy. Jest to wynikiem:

  1. Słabej techniki lakierowania.
  2. Złego rozproszenia lakieru przez dyszę pistoletu.
  3. Użycia niewłaściwego rozcieńczalnika.
  4. Powierzchnia zbyt gorąca lub zbyt zimna.

 

Zapobieganie

  1. Używać właściwej techniki natrysku.
  2. Przed rozpoczęciem lakierowania upewnić się, że dysza jest nieuszkodzona i czysta (sprawdzić wzór natrysku).
  3. Upewnić się , że lakier jest właściwie wymieszany i ma odpowiednią lepkość.
  4. Używaj tylko zalecanego rozcieńczalnika.
  5. Upewnij się, że powierzchnia znajduje się w zalecanym zakresie temperatur.

 

Usuwanie

Jeżeli nie nałożono lakieru bezbarwnego, należy nałożyć wyrównującą warstwę bazy, w innym wypadku wyszlifować powierzchnię i polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: