Opis

Nieregularne łaty szorstkiej, odbarwionej, częściowo odchodzącej lub rozpadającej się powłoki, z możliwym spękaniem siatkowym albo pękaniem na powierzchni objętej defektem. Mogą być obecne ślady agresywnej substancji.

Przyczyna

Korozja chemiczna powłoki lakierniczej. Często powodowana przez:

  1. Przypadkowe rozlanie substancji agresywnych, takich jak płyn hamulcowy, nadtlenek, kwas z akumulatora.
  2. Krople kwaśnego deszczu lub soków roślinnych pozostające na powierzchni.
  3. Użycie detergentów na świeżo lakierowanych powierzchniach.

 

Zapobieganie

  1. Utrzymywać porządek i czystość w warsztacie, zabezpieczać powierzchnie przy pracy z pojazdem.
  2. Zabezpieczać pojazd podczas przestoju na zewnątrz.
  3. Uznać używania detergentów na świeżych powłokach.
  4. Upewnić się, że powłoka lakiernicza jest całkowicie wysuszona.

 

Usuwanie

Lekkie uszkodzenie może być usunięte przez spolerowanie. W przypadku większych uszkodzeń usunąć powłokę do zdrowej warstwy, upewnić się, że wszystkie ślady zanieczyszczeń są wyeliminowane, a następnie polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: