Opis

Otwarte bąbelki do 1 mm średnicy na powierzchni świeżo nałożonej powłoki.

Przyczyna

Rozpuszczalniki uwięzione pod wyschniętą powierzchniowo warstwą lakieru. Przyczyny zaistnienia takiej sytuacji:

 1. Niska jakość lub zły rodzaj rozcieńczalnika.
 2. Nadmierna grubość warstwy lub niedostateczny czas odparowania pomiędzy warstwami.
 3. Temperatura schnięcia zbyt wysoka, źródło ciepła za blisko powierzchni, nadmiernie gorące lub zastosowane zbyt szybko.

 

Zapobieganie

 1. Upewnić się, że powierzchnia jest gruntownie wyczyszczona.
 2. Używać tylko zalecanego rozcieńczalnika.
 3. Nakładać lakier warstwami o odpowiedniej grubości. Pozwolić na wystarczające odparowanie pomiędzy warstwami.
 4. Pozwolić na odpowiednie odparowanie przed wymuszonym suszeniem.
  Nie przekraczać właściwej temperatury suszenia.
  Nie pozwalać na zbytnie zbliżenie źródła ciepła do powierzchni (podczerwień).

 

Usuwanie

Zeszlifować do gładkiej powierzchni i ponownie polakierować.

← Back

Share

Other Defects: