Opis

Małe dziurki lub wgłębienia w kształcie kraterów w powierzchni lakieru,
o średnicy od 0,5 mm do 1 cm. Zwykle większe kratery pojawiają się indywidualnie, a mniejsze często występują w gęstych skupiskach.
W centrum krateru często widoczne są drobne zanieczyszczenia.

Przyczyna

Różnice w napięciu powierzchniowym lakieru. Najczęstszymi powodami są:

 1. Silikon w otoczeniu lub na powierzchni podłoża (nawet najdrobniejsze jego ilości wystarczą by spowodować cofanie).
 2. Zanieczyszczenia innymi czynnikami takimi jak tłuszcz, wyschnięte mydła,
  detergent, odkurz, wosk lub olej z instalacji sprężonego powietrza.
 3. Niezgodne chemicznie składniki produktów.

 

Zapobieganie

 1. Gruntownie usunąć wszystkie silikonowe środki polerskie z powierzchni przeznaczonej do lakierowania i unikać ich używania w obrębie warsztatu lakierniczego.
 2. Przygotować powierzchnię według podanej niżej procedury:
  • Bardzo dokładnie wyczyścić powierzchnie zmywaczem usuwającym wosk i tłuszcz. 
  • Nie pozwolić na wyschnięcie zmywacza na powierzchni, wytrzeć pozostałości czystą suchą szmatką, używając jej tylko raz.
  • Czyścić powierzchnie przed szlifowaniem.
  • Zawsze czyścić większy obszar, niż ten, który ma być szlifowany.
  • Usunąć dokładnie pozostałości po szlifowaniu.
  • Powtórzyć procedurę oczyszczania zmywaczem przed rozpoczęciem natrysku.
  • Upewnić się, że pistolet i sprzęt ciśnieniowy jest utrzymywany w dobrym stanie.
 3. Zawsze używać zalecanych materiałów.

 

Usuwanie

Usunąć cały lakier aż do podłoża z powierzchni objętej wada i ponownie polakierować, stosując zalecana procedurę przygotowania. W wypadkach ekstremalnych może być konieczne użycie antysilikonu. Zawsze zasięgnąć rady producenta lakieru przed użyciem takich dodatków.

← Back

Share

Other Defects: