Opis

Powierzchnia pokryta siatką drobnych spuchnięć lub zmarszczek o zróżnicowanej wielkości i głębokości.

Przyczyna

Niejednolite schnięcie w obrębie danej warstwy. Może być spowodowane przez:

  1. Zbyt grubą warstwę.Niewystarczający czas na odparowanie pomiędzy warstwami.
  2. Wymuszanie schnięcia przez odmuchiwanie sprężonym powietrzem.
  3. Zmienną temperaturę powietrza podczas schnięcia. 
  4. Użycie złego lub niskiej jakości rozcieńczalnika.

 

Zapobieganie

  1. Nakładać lakier umiarkowanej grubości, równymi warstwami.
  2. Pozwolić na należyte odparowanie między warstwami, zapewnić właściwą temperaturę suszenia.
  3. Używać jedynie zalecanego rozcieńczalnika.

 

Usuwanie

Pozwolić na całkowite utwardzenie powłoki. Jeśli defekt nie jest silny, należy wymatować i wypolerować powierzchnię. W wypadkach mocnego marszczenia należy usunąć powłokę do podłoża i ponownie polakierować.

 

 

← Back

Share

Other Defects: