Opis

Powłoka wymaga nadmiernego czasu na wyschnięcie albo nie twardnieje wcale.

Przyczyna

Wolne odparowanie rozcieńczalnika lakieru. Przyczynami mogą być:

  1. Zbyt gruba warstwa.
  2. Złe warunki podczas natrysku i suszenia, zimno, wilgotność, brak ruchu powietrza.
  3. Nieodpowiednia ilość zalecanego utwardzacza i rozcieńczalnika.
  4. Krótki czas odparowania między warstwami.

 

Zapobieganie

  1. Nakładać lakier odpowiedniej grubości warstwami.
  2. Zapewnić właściwą temperaturę i wentylację. Unikać natrysku w nadmiernie wilgotnych warunkach.
  3. Używać prawidłowej ilości zalecanego utwardzacza i rozcieńczalnika.
  4. Zachować czasy odparowania.

 

Usuwanie

Przestawić pojazd w ciepłe, dobrze wentylowane miejsce. Alternatywnie poddać powłokę procesowi wygrzewania. W przypadku nie wyschnięcia powłoki zeszlifować do podłoża i ponownie polakierować.

 

 

← Back

Share

Other Defects: