Opis

Spodnie warstwy widoczne przez warstwę koloru, najczęściej w obszarach trudnych do natryskiwania, na dolnych panelach lub na ostrych krawędziach i konturach.

 

Przyczyna

  1. Zbyt cienko aplikowane warstwy koloru, zbyt dużo rozcieńczalnika w mieszance, niejednolite kolorystycznie podłoże.
  2. Słabe wymieszanie materiałów.
  3. Zredukowana grubość warstwy koloru spowodowana nadmiernym polerowaniem.
  4. Niedostateczne wymieszanie lakieru nawierzchniowego.

 

Zapobieganie

  1. Używać zalecanego rozcieńczalnika we właściwej proporcji, właściwej techniki natrysku, upewnić się, że warstwa jest równomierna i odpowiednio gruba.
  2. Zapewnić jednolitość koloru podłoża.
  3. Unikać nadmiernego używania środków polerskich.
  4. Dokładnie wymieszać lakier przed aplikacją.

 

Usuwanie

Wyszlifować wadliwą powierzchnię i polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: