Opis

Uszkodzone i oderwane miejsca powłoki o różnej głębokości i rozmiarach.

Przyczyna

Uszkodzenie zwykle spowodowane wyrzucanymi spod kół kamieniami lub zadrapaniem ostrymi przedmiotami.

 

Zapobieganie

Uszkodzenie powstałe na drodze może być niemożliwe do uniknięcia, ale należy podjąć kroki zmniejszające ryzyko powstania takiego uszkodzenia:

Należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich podkładów antykorozyjnych i anty odpryskowych w miejscach podatnych na tego rodzaju uszkodzenia.

 

Usuwanie

Wyszlifować uszkodzone miejsce, wygładzić krawędzie odprysków, przywrócić jednakowy poziom i ponownie polakierować.

← Back

Share

Other Defects: