Opis

Pęcherze pojawiają się jako napuchnięcia na powierzchni lakieru. Mogą różnić się rozmiarami i gęstością. Grube pęcherze, większe niż 1,5 mm generalnie pojawiają się w grupach, choć mogą się zdarzyć pojedyncze. Drobne pęcherze zwykle mają formę pierścienia o średnicy 0,5 mm, meandrujących linii lub odcisku palca.

 

Przyczyna

Wilgoć lub zanieczyszczenia uwięzione pod lakierem. Może to być spowodowane przez:

  1. Niedostateczne oczyszczanie powierzchni, pozostałości wilgoci lub zanieczyszczeń.
  2. Użycie niezgodnych chemicznie produktów.
  3. Niedostateczną grubość powłoki prowadząca do wzmożonej przepuszczalności.
  4. Niedostateczne utwardzenie powłoki i wystawienie jej na działanie wilgoci.
  5. Woda w instalacji powietrza.

 

Zapobieganie

  1. Zabezpieczać powierzchnie pojazdu podczas przestoju na zewnątrz i skrupulatnie czyścić powierzchnie przed aplikacją materiałów lakierniczych.
  2. Używać tylko zatwierdzonych materiałów wysokiej jakości
  3. Stosować właściwy proces natrysku.
  4. Unikać wystawiania na działanie wilgoci i ekstremalnych zmian temperatury przed pełnym utwardzeniem powłoki.
  5. Montaż odpowiednich filtrów powietrza.

 

Usuwanie

Ustalić głębokość i przyczynę powstania pęcherza przebijając go igłą i oglądając przez słabe szkło powiększające. Tam gdzie pojawiły się pomiędzy warstwami lakieru, powierzchnia powinna zostać zeszlifowana do zdrowych warstw i odnowiona. W przypadku poważniejszych uszkodzeń lub jeśli pęcherze pojawiły się pomiędzy podkładem i podłożem, należy usunąć całą powłokę do podłoża i polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: