Pękanie włosowate/ Siatkowanie

Opis 

Oglądane gołym okiem wygląda jak utrata połysku, bliższe oględziny przez słabe szkło powiększające ujawniają obecność gęstej siatki spękań.

Przyczyna

Nadmierne napięcia w powłoce spowodowane przez:

  1. Niedostateczne wymieszanie materiałów przed aplikacją, niedostateczne rozcieńczenie lub niewłaściwy w danych warunkach typ utwardzacza i rozcieńczalnika.
  2. Nadmierną grubość warstw, warstwę koloru nałożoną na niedostatecznie wysuszony podkład.
  3. Zmiany temperatur.

 

Zapobieganie

  1. Zawsze bardzo dokładnie mieszać lakier i używać właściwej ilości zalecanego utwardzacza i rozcieńczalnika.
  2. Stosować właściwej techniki natrysku.Pozwolić na wystarczające odparowanie warstw.
  3. Przed rozpoczęciem aplikacji upewnić się, że temperatura mieści się w odpowiednim przedziale.

 

Usuwanie

Zeszlifować wadliwą powierzchnię do zdrowej warstwy i ponownie polakierować.

Other Defects:

Back