Opis

Pęknięcia i szczeliny w powłoce pojawiające się w pobliżu szpachlowanych łączeń lub krawędzi paneli. Pęknięcia często przybierają formę gwiazdy trójramiennej. Mogą być różnej głębokości, czasem nawet mogą sięgać podłoża. Wąskie pęknięcia lub rozstępy na szlifowanej krawędzi napraw punktowych pojawiające się wkrótce po nałożeniu lakieru.

 

Przyczyna

  1. Niedokładne mieszanie materiałów przed aplikacją, niewłaściwe rozcieńczenie lub zły rodzaj utwardzacza i rozcieńczalnika.
  2. Złe wypełnienie łączeń.Zbyt duża grubość warstwy, za krótki czas odparowania między warstwami, nawiew zimnego powietrza zamykający substancje lotne w powłoce.
  3. Podłoże zbyt zimne lub zbyt ciepłe podczas natrysku.

 

Zapobieganie

  1. Zawsze bardzo dokładnie mieszać lakier i używać odpowiedniej ilości zalecanego utwardzacza i rozcieńczalnika.
  2. Upewnić się, że łączenia są odpowiednio zaszpachlowane.Stosować właściwe techniki natrysku.
  3. Pozwolić na odpowiednie odparowanie pomiędzy warstwami.
  4. Przed rozpoczęciem aplikacji upewnić się, że temperatura powierzchni mieści się w odpowiednim przedziale.

 

Usuwanie

W przypadku drobniejszych uszkodzeń, kiedy popękany jest tylko lakier, zeszlifować do zdrowej warstwy i ponownie nałożyć lakier. Jeżeli pęknięcie doszło do podkładu, należy usunąć całą wadliwą powłokę, upewnić się, że podłoże nie ma niedoskonałości i ponownie nałożyć wszystkie warstwy powłoki.

← Back

Share

Other Defects: