Opis

Lakier wydobywa się z dyszy pistoletu natryskowego i jest przyspieszana przez strumień powietrza, w którym dzieli się na włókna, które rozszerzają się i rozpadają. Niepowodzenie rozpadu włókien lub „rozpylanie” jest znane jako pajęczyna.

Przyczyna

  1. Stosowanie zimnej farby, która znacznie się zagęściła.
  2. Nieprawidłowe ciśnienie i/lub zbyt wysoka lepkość.
  3. Stosowanie taniego lub niewłaściwego rozcieńczalnika.

 

Zapobieganie

  1. Nakładać pod odpowiednim ciśnieniem i z odpowiednią lepkością.
  2. Używać odpowiedniego rozcieńczalnika.

 

Usuwanie

Zmieniać ciśnienie i/lub lepkość do momentu zniknięcia pajęczyny.

 
UWAGA: Niektóre specjalistyczne materiały, na przykład okładziny zbiorników, są trudne do atomizacji i wymagają specjalnego wyposażania do dobrego polakierowania.

← Back

Share

Other Defects: