Opis

Warzenie się powłoki podczas aplikacji lakieru lub podczas suszenia.

Przyczyna

  1. Reakcja niezgodnych chemicznie powłok.
  2. Związki lotne z nowej warstwy reagują z warstwą spodnią.
  3. Niezachowanie czasów odparowania między warstwami i/lub niewłaściwie przeprowadzone suszenie.
  4. Aplikacja zbyt ciężkich warstw.Niestosowanie izolatorów.

 

Zapobieganie

  1. Zapewnić zgodność używanych materiałów, dokładnie odizolować podłoże.
  2. Zachować czasy odparowania i stosować właściwą technikę suszenia.
  3. Aplikować warstwy umiarkowanej grubości.

 

Usuwanie

Wyszlifować uszkodzoną powierzchnię. Odizolować powierzchnię i polakierować ponownie. W ciężkich przypadkach zeszlifować uszkodzone miejsce do podłoża i polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: