Opis

Sąsiednie obszary przejawiają różnice koloru.
Najczęściej jest to zauważalne na przyległych panelach.

Przyczyna

Istnieje wiele możliwych przyczyn powstania tego defektu:

 1. Brak wymieszania pigmentów na mieszalniku, niedokładne
  dozowanie pigmentów lub wymieszanie lakieru.
 2. Blakniecie ze względu na działanie czynników zewnętrznych
  (wilgoć, światło słoneczne itp.)
 3. Niepoprawna technika aplikacji (szczególnie w przypadku metalików i pereł).
 4. Metameryzm (różnica koloru przy różnych rodzajach światła).
 5. Niewłaściwy wybór koloru lub użycie złego wariantu koloru.
 6. Użycie nieodpowiedniego rozcieńczalnika.
 7. Niewłaściwy wybór koloru podłoża.

 

Zapobieganie

 1. Używać tylko zalecanych materiałów (pigmenty zawarte w recepturze,
  rozcieńczalniki właściwe dla panujących warunków).
 2. Dokładnie dozować i mieszać pigmenty.
 3. Zabezpieczać pojazdy podczas przestoju.
 4. Właściwie aplikować materiały, używać odpowiedniej techniki natrysku.
 5. Przed lakierowaniem pojazdu wykonać próbkę koloru przygotowanym lakierem dla
  porównania z oryginałem w różnych rodzajach oświetlenia i pod różnymi kątami.
 6. Używać narzędzi kolorystycznych producenta lakierów do identyfikacji właściwego koloru i wariantu.
 7. W przypadku stwierdzenia niewielkiej niezgodności koloru zalecamy cieniowanie sąsiednich elementów.
 8. Stosować zalecany kolor podłoza.

 

Usuwanie

Wymatować powierzchnię i polakierować używając odpowiedniego koloru i wariantu.

 

 

← Back

Share

Other Defects: