Opis

Wykończenie o szorstkiej fakturze bez połysku

Przyczyna

Lakier osiadł na powierzchni w postaci odkurzu, co mogło być spowodowane:

  1. Niewłaściwa lepkość lakieru, użycie niewłaściwego lub złej jakości rozcieńczalnika.
  2. Słaba technika natrysku, brudny pistolet, zbyt wysokie ciśnienie sprężonego powietrza, zbyt duża odległość pistoletu od powierzchni podczas natrysku.
  3. Aplikacja w przeciągu lub przy zbyt szybkim przepływie powietrza.

 

Zapobieganie

  1. Używać właściwych proporcji zalecanych rozcieńczalników.
  2. Stosować właściwą technikę natrysku, upewnić się, że sprzęt jest czysty. Ustawić ciśnienie zgodne z zaleceniami producenta sprzętu (wykonać natrysk próbny). Natryskiwać zachowując właściwą odległość od elementu.
  3. Natryskiwać w kabinie lakierniczej, w której ruch powietrza i wentylacja są właściwe.

 

Usuwanie

Wymatować i wypolerować. Jeśli faktura jest zbyt gruba, by w ten sposób usunąć defekt, należy wyszlifować powłokę i polakierować ponownie.

← Back

Share

Other Defects: