Opis

Miejscowe zgrubienia powłoki powstałe przez nagromadzenie spływającego materiału lakierniczego.

Przyczyna

  1. Nadmierna grubość aplikowanej warstwy, zbyt niskie ciśnienie powietrza, zbyt wąski wzór natrysku, pistolet prowadzony zbyt blisko powierzchni lub zbyt wolno przesuwany.
  2. Użycie niskiej jakości lub niewłaściwego rozcieńczalnika.
  3. Zbyt niska temperatura powietrza lub powierzchni.
  4. Zanieczyszczenie nie usunięte z podłoża.

 

Zapobieganie

  1. Stosować właściwą technikę natrysku i ustawienia pistoletu.
  2. Używać jedynie zalecanego rozcieńczalnika.
  3. Zawsze natryskiwać w zalecanym zakresie temperatur.
  4. Dokładnie czyścić powierzchnie.

 

Usuwanie

Pozwolić na pełne utwardzenie, zeszlifować nadmiar produktu. W przypadku zacieków pojawiających się na lakierze bezbarwnym lub akrylu zapolerować wyszlifowane miejsce. W pozostałych przypadkach odnowić powłokę.

← Back

Share

Other Defects: