Inner_Colour_ColourScience

Polityka środowiskowa

W korporacji PPG wierzymy, że zrównoważony rozwój to podstawowy warunek sukcesu w biznesie. Wszystko, co robimy, czynimy z myślą o zagwarantowaniu trwałych korzyści naszym klientom, dostawcom, udziałowcom, pracownikom i partnerom biznesowym.  Działamy także w sposób, który nieprzypadkowo przyczynia się do zapewnienia witalności gospodarkom krajów, w których jesteśmy obecni, społeczeństwom i szeroko pojętemu środowisku. Jesteśmy przekonani, że oba aspekty zrównoważonego rozwoju - firmy PPG i całego świata - nie wykluczają się, lecz doskonale uzupełniają.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które pozwolą zwiększyć pozytywny wpływ na środowisko zarówno naszej firmy, jak również klientów i dostawców. Oceniamy swoje działania pod kątem wielu ważnych czynników środowiskowych i publikujemy wyniki w corocznych raportach. Nie ograniczamy się tylko do mierzenia wpływu naszych działań na otoczenie, ale przede wszystkim intensywnie pracujemy nad dostarczaniem klientom produktów coraz lepiej dostosowanych do wymagań zrównoważonego rozwoju.

W branży renowacji powłok lakierniczych staramy się wspomóc zrównoważony rozwój naszych klientów poprzez:

  • Redukcję emisji substancji lotnych
  • Zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku
  • Zmniejszenie zużycia energii
  • Ograniczenie ilości odpadów 

Oto niektóre z przykładów realizacji tych założeń w praktyce:

  • Envirobase® High Performance - zmniejsza emisję lotnych związków organicznych o 93% w stosunku do konwencjonalnych lakierów bazowych.

  • D8135 UHS Rapid Clear - skraca czas wygrzewania do 10 minut, oszczędzając czas i energię.

  • DP3000 - pierwszy na świecie podkład, w którym zastosowano materiały z recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji o działaniach naszej firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz pobrać najnowszy raport poświęcony tej kwestii, prosimy kliknąć tutaj  click here