{{sectionRootNode = 25291;""}} {{section = 25295;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Powłoki Nawierzchniowe

Powłoki nawierzchniowe - bazowe i o połysku bezpośrednim

Przez pokolenia marka PPG odegrała kluczową rolę w rozwóju kolorów dla producentów samochodów i rynku renowacji, a jej wiedza w zakresie technologii lakierów samochodowych jest powszechnie znana.

Ściśle współpracując z producentami samochodów i dostawcami pigmentów, marka PPG Refinish jest o krok do przodu przed najnowszymi osiągnięciami w kwestii barwników fabrycznych i receptur kolorów.

Poprzez linie powłok wodorozcieńczalnych Envirobase® High Performance i kolorów o bezpośrednim połysku Deltron Progress UHS, PPG Refinish zapewnia wiodące na rynku dopasowanie koloru i wysokiej jakości naprawy.

Produkty

{{product.Name}}

Kod produktu: {{product.Code}}