Aktualności

02 What Do Car Sharing Fleets Expect From Repair Garages
Czego floty car sharing oczekują od warsztatów naprawczych?

Jednym z fenomenów związanych z rozwojem zrównoważonej mobilności miejskiej jest wspólne użytkowanie samochodów. Unia Europejska uważa, że ​​jest to jeden z kluczowych elementów przyczyniających się do zgodności celów dekarbonizacji mobilności. W cor

01 Investing In Sustainability
Inwestowanie w zrównoważony rozwój poprawia wydajność i konkurencyjność serwisu blacharsko-lakierniczego

Czy specjaliści od napraw wiedzą, które cele zrównoważonego rozwoju mają wpływ na ich wydajność i konkurencyjność? W jaki sposób warsztaty mogą generować strategie i działania zorientowane na te cele, aby poprawić swoją

01 Drivers Penalize Bodyshops That Do Not Have An Online Presence
Kierowcy nakładają "kary" na warsztaty lakiernicze, które nie są obecne w Internecie

Prawie jeden na dziesięciu kierowców odmówił udania się do warsztatu blacharskiego, jeśli nie był on obecny w Internecie. To jeden z głównych wniosków z badania przeprowadzonego wśród tysiąca kierowców przez znaną francuską porównywarkę warsztatów

03 Mobility Restrictions Promote On Site Insurance Appraisal Services By Insurers
Ograniczenia w mobilności promują usługi wyceny ubezpieczenia na miejscu w serwisach

Ograniczenia w mobilności promują usługi wyceny ubezpieczenia na miejscu w serwisach, wykonywane zarówno przez przedstawicieli firm ubezpieczających jak i ... pracowników serwisów

01 Smaller Garages Suffer The Economic Crisis Consequence Of The Pandemic More Than The Larger
W wyniku pandemii, mniejsze warsztaty cierpią bardziej z powodu kryzysu gospodarczego niż większe

Tak wynika z badania przeprowadzonego przez konsultanta Thot Data dotyczącego rynku europejskiego na podstawie danych bilingowych z reprezentatywnej próby warsztatów, liczącej ponad 600, do których DMS miał dostęp.

03 The Pandemic Will Delay The Arrival Of Autonomous Vehicles To The European Union
Pandemia opóźni przybycie do Unii Europejskiej autonomicznych pojazdów

Automatyzacja pojazdów wpływa na rynek napraw blacharsko-lakierniczych. Pierwsze badania na ten temat wskazują na zmniejszenie liczby wypadków w połączeniu z droższymi naprawami ze względu na wyższy koszt komponentów systemów ADAS.

Webinar
„Jak zaplanować liczbę sprzedanych roboczogodzin w serwisie blacharsko-lakierniczym?”

WIARYGODNY PLAN LICZBY SPRZEDANYCH ROBOCZOGODZIN W SERWISIE BLACHARSKO-LAKIERNICZYM? TO DA SIĘ ZROBIĆ! DOWIEDZ SIĘ JAK!

02 The Shops With The Best Digitalization Are The Most Efficient And Profitable… Even In The COVID 19 Era (1)
Warsztaty z najlepszą digitalizacją są najbardziej wydajne i dochodowe… nawet w erze COVID-19

Według wszystkich niedawno opublikowanych badań organizacji branżowych i konsultantów specjalizujących się w tej branży, transformacja cyfrowa to niepowstrzymany proces społeczno-gospodarczy, od którego warsztaty nie mogą i nie powinny trzymać się z

01 How Does The 30Kph Speed Limit In Many European Cities Affect The Bodyshops
W jaki sposób wprowadzone w wielu europejskich miastach ograniczenie prędkości do 30 km / h wpływa na biznes lakierniczy?

Nowe ograniczenie prędkości na obszarach miejskich przyjęte przez wiele miast europejskich ma na celu zmniejszenie liczby wypadków. Ponadto wprowadzono pewne środki, aby wzmocnić przekaz, że niektóre manewry mijania grożą zderzeniem czołowym.

PPG Xmas Post OK
Wesołych Świąt

01 Asi̚ Sera̚ El Cliente Que Salga De La Crisis De La Covid.
Przeprowadzone zostały analizy jak będą wyglądać klienci po kryzysie Covid-19

Zachowanie konsumentów jest jednym z wielu aspektów, na które wpłynęła ta pandemia. Szkody w finansach gospodarstw domowych wynikające z powszechnego zatrzymania w życiu codziennym zmniejszą ogólny popyt, w tym usługi branży lakierniczej

logo_04_rgb_wg-bkg_photo.png
PPG and Energica Motor Company: Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Łącząc wartości ukierunkowane na zrównoważony rozwój i innowacyjne myślenie, PPG nawiązało współpracę z Energica Motor Company - pierwszym i jedynym producentem wysokowydajnych motocykli elektrycznych.